Hyfryd oedd beirniadu yn 'Steddfod Caerdydd eleni gyda Catrin Darnell. Wedi mwynhau mas draw clywed yr holl dalent newydd sydd gyda ni yng Nghymru. Unawd Sioe Gerdd dan 19 a dros 19. Talent di-ri i'n diddanu ni am oriau. Diolch i chi gyd am eich ymroddiad gwych. Llongyfarchiadau i Huw Blainey ar ei ysgoloriaeth, Owain John ar ennill y gystadlaeaeth dan 19 ac i Gwion Morris Jones...

Read More