Hyfryd oedd ca’l chat gyda Lorna ynglyn a fy ngwaith gyda’r WNO dros y blynyddoedd gan ganolbwyntio ar Madam Butterfly.

Pennod isod: 

WNO: Cipolwg

Pennod 10: Madam Butterfly

Mae Lorna yn cwrdd â’r cyfarwyddwr Angharad Lee i drafod ei gwaith ar gynhyrchiad diweddar o Madam Butterfly. Mae’r clasur parhaus gan Puccini hefyd yn ganolbwynt diodydd egwyl a chwestiynau’r wythnos hon gyda Dramaturg WNO Elin Jones.

Episode 10: Madam Butterfly

Lorna meets director Angharad Lee to talk about her work on a recent production of Madam Butterfly. This enduring classic by Puccini is also the focus of this week’s interval drinks and trivia with WNO Dramaturg Elin Jones.