Hyfryd bod yn rhan o’r wyl hyfryd yma. Wedi mwynhau arwain gweithdy cyfarwyddo Opera.

Lovely to be a part of this great festival. Enjoyed delivering a directing for Opera workshop. 

  

https://llyfrgell.porth.ac.uk/media/gwyl-map-2015-angharad-lee
https://llyfrgell.porth.ac.uk/media/gwyl-map-2015-angharad-lee