Hyfryd oedd treilio bach o amser yn dod i nabod criw newydd Canolfan Berfformio Cymru // Had a great time getting to know some of the new students at Canolfan Berfformio Cymru over the past few weeks.

Mwy o wybodaeth am yr holl gyrsiau isod// More info about this ever growing training ground here:

About the course

Edrych ymlaen at weithio ar ddau gynhyrchiad diddorol blwyddyn nesaf./ Looking forward to working on two of their productions next year.