Diolch yn fawr iawn i National Theatre Wales am fy nghefnogi i fod yn rhan o’r Tasglu Llawrydd Cymru.

Mae hi wedi bod yn siwrne a hanner ac yn gefnogaeth yn ystod y cyfnod ansicir hwn.

Gobeithiaf ein bod wedi gallu agor trafodaethau mas a cynrhychioli y lleiafrifoedd gorau ag y gallem.

Manlylion am ein gwaith isod:

https://taskforcecymru.wixsite.com/blog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you so much to National Theatre Wales for supporting my time on the Wales Freelance TaskForce.
It has been a learning and a support during these challenging times.
I hope we have made a difference to a few.

Info on the work carried out via this link:
TASGLU LLAWRYDD CYMRU/WALES FREELANCE TASKFORCE