Joio casglu straeon ar hyn o bryd ar gyfer y prosiect bach hyfryd ‘ma.

 

 

 

 

Mwynhau ailgysylltu gyda pobol a dod i nabod agweddau o’r Cymoedd nad oeddwn yn deall yn iawn.

Ma dal amser i ddanfon eich straeon, neu wy’n hapus i gwrdd â chi a’i recordio

Cysylltwch a fi neu danfonwch at:   stori@menteriaith.cymru

Mae pob stori o werth ac yn bwysig i ni

 #Rhondda #Cynon #TafElai #TaffEly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I am thrilled to be collecting stories of all sort for this lovely soft touch project at the moment.

A fabulous chance to reconnect with people and places and to gain an insight into spaces I knew nothing about.

There’s still time to send your stories, or am happy to meet and record.

Contact me or send them through to: stori@menteriaith.cymru

All stories are of value and important to us

  #Rhondda #Cynon #TaffEly #TafElai